Especial llibres (14): La cuina en temps de Ramon Llull (1232-1315)

Especial llibres (14): La cuina en temps de Ramon Llull (1232-1315)

La cuina en temps de Ramon Llull (1232-1315)
Antoni Contreras i Mas
Edicions Documenta Balear

Entre l’obra ingent que es conserva del savi medieval Ramon Llull, el gran autor que obre la història mil·lenària de la literatura catalana, s’hi mostren moltes escenes de la vida quotidiana de l’època. En les descripcions que hi fa sobre la societat del seu temps apareixen comptades referències, però ben valuoses i representatives, sobre cuina, gastronomia i alimenta- ció. Aquestes informacions permeten aventurar algunes suposicions sobre l’entorn social i personal en què es va moure Llull. Principalment, pertanyen a la taula senyorial medieval. Les notí- cies de la taula coneguda per Llull es poden completar amb la reproducció de receptes que figuren als manus- crits de l’època. La seva elaboració és exposada per un equip de cuiners de l’Escola d’Hostaleria de les Illes Ba- lears i dirigida per Antoni Contreras i Mas, gastrònom especialitzat en la història de la cuina i la gastronomia, especialment de Mallorca.