Especial llibres (27). Figueres i figues. Història i simbolisme

Especial llibres (27). Figueres i figues. Història i simbolisme

Figueres i figues. Història i simbolisme
Receptari Maria Esperança Llabrés
Terrassa Edicions Documenta Balear

A més de les consideracions botàniques que els lectors hi trobaran, aquesta obra és sobretot un recorregut histò- ric que abasta des de l’origen del cul- tiu de la figuera fins a l’actualitat, i una font d’informació sobre la importància agrària, econòmica, cultural, mèdica i terapèutica, culinària i simbòlica que les distintes espècies del gènere Ficus han tingut per a la humanitat.