Nova imatge i canvi de nom definitiu per al Marquès d’Alella

Nova imatge i canvi de nom definitiu per al Marquès d’Alella

Les marques Marquès d’Alella i Raventós d’Alella han conviscut durant un cert temps, però l’estratègia del celler de Santa Maria de Martorelles passa ara mateix per la desaparició del mot Marquès i la consolidació de la paraula Raventós a les etiquetes dels seus productes. Tot plegat coincideix amb una redefinició de la imatge de les ampolles del Pansa Blanca, que adopten una nova etiqueta.