Una verema "equilibrada"

Un treballador d'Alta Alella veremant raïms de la varietat pinot noir
Un treballador d'Alta Alella veremant raïms de la varietat pinot noir
“Menys raïm, però de més qualitat” és la principal conclusió a què arriben els enòlegs a l’hora de valorar la verema que tot just s’acaba de fer a la DO Alella. Vicenç Galbany, enòleg d’Alta Alella, amb vinyes al costat del mar, comenta que “ha estat una verema marcada per la sequera, en la qual es destaca la sanitat del raïm”. Galbany constata que la manca de pluja “ha fet que les vinyes velles, amb arrels profundes, hagin aguantat bé, i han donat produccions similars a les d’anys anteriors i de bona qualitat, mentre que les vinyes joves han patit una mica si no s’han regat bé”. Malgrat tot, considera que “serà una molt bona anyada per a la DO Alella”.
Per la seva banda, Enric Gil, enòleg de Can Roda, celler amb les vinyes situades al Vallès, s’ha trobat aquesta situació: “Les vinyes velles, que tenim sobre un sòl de sauló, han produït menys, mentre que els ceps joves, que tenim plantats sobre terres argiloses, han tingut prou humitat per mantenir la producció.” Gil diu que “ha estat una verema molt diferent de l’any passat” i que “enguany ha estat molt més equilibrada”. En aquest sentit remarca que “s’han recollit menys quilos de raïm, però de molta més qualitat, amb més graduació i amb uns nivells d’acidesa molt bons”. Gil coincideix amb Galbany a afirmar que ha estat “una verema sana”.